Quản lý chiến dịch

Nhập danh bạ

Nhập danh bạ của bạn vào Odoo từ mọi tài liệu CSV hoặc Excel.

Tạo danh sách liên hệ

Chia phân khúc những người đăng ký của bạn bằng cách thêm họ vào một hoặc nhiều danh sách liên hệ. Bạn cũng có thể chọn các liên hệ trong cơ sở dữ liệu của mình và nhắm mục tiêu chiến dịch tới khách hàng và lead.

Lên lịch

Lập lịch thời gian và ngày tháng cho chiến dịch của bạn và cho phép Odoo gửi tin nhắn tự động vào thời điểm phù hợp.

Thử nghiệm chiến dịch

Tự gửi một SMS để kiểm tra trước khi triển khai tới toàn bộ danh sách liên hệ của bạn.

Không tham gia

Người nhận của một danh sách liên hệ có thể hủy đăng ký khỏi danh sách với một đường link có trong tin nhắn.

Danh sách bị chặn

Người nhận của một chiến dịch nhắm đến các liên hệ trong cơ sở dữ liệu Odoo có thể hủy đăng ký khỏi mọi SMS bằng liên kết trong tin nhắn.

Thử nghiệm A/B

Gửi chiến dịch Marketing qua SMS tới một phần trong danh sách liên hệ của bạn.


Gửi SMS

Gửi SMS đến các liên hệ của bạn

Một nút hành động mới được bổ sung vào ứng dụng Danh bạ. Với nút này, bạn có thể chọn nhiều liên hệ và gửi SMS đến tất cả những liên hệ này.

Mua tín dụng cho SMS trong ứng dụng

Các SMS bạn gửi sẽ được thanh toán bằng các điểm tín dụng mà bạn có thể mua trực tiếp trong ứng dụng.


Nhận thông tin chuyên sâu

SMS không được gửi

Theo dõi các SMS không được gửi gần đây nhất và nhận thông báo về lý do thất bại.

Chỉ số KPI

Nhận số liệu thống kê theo thời gian thực về hiệu suất SMS: tỷ lệ gửi, tỷ lệ nhấp, tỷ lệ thoát trang.

Theo dõi link

Chia sẻ các liên kết mà bạn muốn theo dõi bằng cách tạo ra một liên kết ngắn, trong đó bao gồm các trình theo dõi phân tích và có một cái nhìn bao quát về hiệu suất của liên kết trên trang tổng quan riêng.

Đo lường doanh thu

Theo dõi các cơ hội của bạn thông qua ứng dụng Odoo CRM và phân tích tỷ lệ chuyển đổi, doanh thu dự kiến, và doanh thu đã tạo của từng chiến dịch. Sử dụng bộ lọc để phân tích chuyên sâu hơn.