Đồng bộ hóa hoạt động kinh doanh trên Amazon của bạn với Odoo

Đồng bộ hóa các đơn hàng Amazon và quản lý việc giao nhận trong hệ thống Odoo với 9 thị trường được hỗ trợ tại Bắc Mỹ và châu Âu!

Bắt đầu ngay - Miễn phí

Miễn phí, vĩnh viễn, không giới hạn người dùng. (Xem lý do?)

Thiết lập nhanh chóng

Đồng bộ hóa sẵn

Khi đã cài đặt thông tin đăng nhập với Amazon và phân hệ Kết nối Amazon của bạn được kích hoạt trong cơ sở dữ liệu Odoo, bạn sẽ có thể bắt đầu tập trung vào phần kinh doanh và để Odoo lo việc đồng bộ hóa các đơn hàng cho bạn. Đã đến lúc tập trung vào sở trường của bạn!!

Có sẵn đồng bộ hóa logo Odoo
Máy tính xách tay hiển thị giao diện Amazon và Odoo Amazon Connector cạnh nhau
Quản lý dễ dàng

Quản lý hoạt động bán hàng, giao nhận và tồn kho

Tránh phải sao chép dữ liệu bán hàng từ Amazon sang Odoo vì công cụ kết nối sẽ tự động điền thông tin từ Amazon vào đơn bán hàng trên hệ thống Odoo. Đối với phần quản lý giao nhận, cả 2 lựa chọn Xử lý bởi Người bán (FBM) và Xử lý bởi Amazon (FBA) đều được hỗ trợ.

7triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Giải phóng tiềm năng, tạo đà tăng trưởng

Truy cập ngay - Không cần thẻ