Lên kế hoạch Linh hoạt

Kế hoạch tốt mang lại kết quả tốt!

Bắt đầu ngay - Miễn phí

Miễn phí, vĩnh viễn, không giới hạn người dùng. (Xem lý do?)

Video Odoo Kế hoạch

Biểu đồ Gantt nâng cao

Trung tâm của Odoo Kế hoạch là một công cụ biểu đồ Gantt được thiết kế đẹp mắt và nâng cao.
Công cụ này giúp bạn hiểu rõ về kế hoạch sắp tới và cho phép bạn chỉnh sửa các công việc hoặc ca làm chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Viết nên tương lai

Dù bạn đang tìm cách quản lý lịch trình của nhân viên hay dự báo các dự án, thì ứng dụng Odoo Kế hoạch sẽ giúp bạn chú trọng vào việc phối hợp và tổ chức công việc rất nhẹ nhàng. Tạo các ca làm việc, gán và hủy gán bằng thao tác kéo-thả đơn giản.

Kế hoạch của nhân viên ở dạng lịch
Laptop hiển thị cổng thông tin riêng của một nhân viên

Trong tầm kiểm soát

Nhân viên có thể truy cập lịch biểu của họ qua cổng thông tin cá nhân. Họ không chỉ có cái nhìn rõ ràng về các ca làm việc của mình mà còn có thể nhận ca làm việc hoặc tự hủy gán trực tiếp từ máy tính hoặc điện thoại thông mình của mình.

7triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Giải phóng tiềm năng, tạo đà tăng trưởng

Truy cập ngay - Không cần thẻ