Quản lý Phê duyệt Online

Dễ dàng quản lý các yêu cầu của nhân viên.

Bắt đầu ngay - Miễn phí

Miễn phí, vĩnh viễn, không giới hạn người dùng. (Xem lý do?)

Giao diện Trang tổng quan của Odoo Phê duyệt hiển thị các loại yêu cầu

Lựa chọn người ra quyết định

Mỗi yêu cầu đều có người phê duyệt.

Chọn một người cần phê duyệt từng yêu cầu, dù đó không phải là quản lý.
Bạn có cần phê duyệt của kế toán và quản lý không? Bạn có thể chọn xem bạn có muốn cả hai yêu cầu phê duyệt hay không.

Nhân viên
Yêu cầu
Thông báo
Người phê duyệt
Đã phê duyệt
Ảnh minh họa các yêu cầu: Đơn thanh toán - Khoản vay - Công tác Ảnh minh họa các yêu cầu có thẻ 'phê duyệt': Mua sắm - Đơn thuê xe - Đơn thanh toán - Công tác Ảnh minh họa các yêu cầu có thẻ 'phê duyệt': Khoản vay - Mua sắm - Đơn thanh toán - Phê duyệt hợp đồng Ảnh minh họa các yêu cầu với thẻ 'từ chối': Cập nhật Phần cứng - Giá Mới

Tiết kiệm thời gian quản lý
yêu cầu của nhân viên

Mọi thứ ở tại một nơi.

Dễ dàng quản lý các yêu cầu của bạn. Có thể tạo, xác nhận hoặc từ chối các yêu cầu phê duyệt liên quan đến đi lại, văn phòng phẩm, thanh toán chỉ trong giây lát từ trang tổng quan phê duyệt của bạn.

Công ty của Bạn,
Loại Phê duyệt của Bạn

Tạo các loại phê duyệt bạn cần.

Dễ dàng tạo các loại phê duyệt theo đúng nhu cầu với cấu hình trực quan. Yêu cầu nhân viên của bạn cung cấp thông tin cần thiết trước khi phê duyệt bất kỳ yêu cầu nào.

Ảnh minh họa giao diện thiết lập loại yêu cầu Công tác
7triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Giải phóng tiềm năng, tạo đà tăng trưởng

Truy cập ngay - Không cần thẻ