Quản lý chi phí
trực tuyến

Dễ dàng quản lý chi phí nhân viên

Bắt đầu ngay - Miễn phí

Miễn phí, vĩnh viễn, không giới hạn người dùng. (Xem lý do?)

Giao diện Odoo Chi phí

Tiết kiệm thời gian báo cáo chi phí

Mọi thứ ở tại một nơi.

Quản lý chi tiêu hàng ngày của nhân viên chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Cho dù đó là chi phí đi lại, vật tư văn phòng hoặc bất kỳ chi tiêu nào của nhân viên, hãy truy cập tất cả biên lai và đơn đề xuất chi phí từ trang tổng quan chi phí của bạn. Tạo, xác thực hoặc từ chối những chi phí này chỉ bằng một cú nhấp chuột. Không cần tải xuống một phần mềm chuyên dụng để duy trì hồ sơ chi phí - mọi thứ đều có thể được thực hiện trực tiếp thông qua ứng dụng!

Ví dụ chi phí công tác trong giao diện backend của Odoo Chi phí

Không còn mất hóa đơn

Tải lên tất cả các hóa đơn trực tiếp vào hồ sơ chi phí.

Nhân viên có thể dễ dàng đính kèm các bản sao biên lai trực tiếp tới hồ sơ chi phí để tránh thất lạc. Thêm các tài liệu đính kèm ngay bằng cách dùng thiết bị di động chụp ảnh biên lai và gửi tới một địa chỉ email được chỉ định. Tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả bằng cách lưu giữ bản ghi rõ ràng và đầy đủ mọi chi phí.

Quản lý chi phí theo đội ngũ

Có một cái nhìn tổng quan rõ ràng về chi tiêu của đội ngũ.

Quản lý có thể dễ dàng theo dõi hồ sơ chi phí trong toàn bộ nhóm để giám sát chi phí và đảm bảo họ đạt được mục tiêu mà không vượt quá ngân sách.

Biểu đồ hiển thị chi phí theo từng loại và từng thành viên

Chia sẻ công việc giữa các phòng ban

Mọi người đều được tham gia để tiết kiệm thời gian.

Nhân viên

Dự thảo chi phí, thêm ghi chú và tải biên lai lên hồ sơ chi phí.

Quản lý

Xác nhận hoặc từ chối chi phí trong một cú nhấp chuột. Thêm ý kiến, chỉnh sửa hồ sơ hoặc yêu cầu thêm thông tin.

Kế toán

Ghi lại chi phí của công ty và nhân viên, thêm vào sổ sách và xử lý thanh toán và hóa đơn.

Tích hợp hoàn toàn với các Ứng dụng Odoo khác

Nhân viên
Nhân viên

Giám sát hồ sơ nhân viên và dễ dàng duy trì các văn bản và thông tin cho các nhóm của bạn.

Dự án
Dự án

Quản lý dự báo dự án, các đội nhóm và các tệp. Dễ dàng giao nhiệm vụ và giám sát từng bước của dự án.

Hóa đơn
Hóa đơn

Quản lý hợp đồng, tạo hóa đơn định kỳ, xuất hóa đơn bảng chấm công và được thanh toán nhanh hơn.

Đội xe
Đội xe

Theo dõi các phương tiện của công ty, nhật ký hành trình, lịch bảo trì, hợp đồng và nhiều thông tin hơn nữa với ứng dụng quản lý đội xe tinh gọn và có tổ chức.

7triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Giải phóng tiềm năng, tạo đà tăng trưởng

Truy cập ngay - Không cần thẻ