Quản lý Chất lượng

Cho những nhà sản xuất tân tiến.

Bắt đầu ngay - Miễn phí

Miễn phí, vĩnh viễn, không giới hạn người dùng. (Xem lý do?)

Giao diện Odoo Cảnh báo chất lượng

Điểm Kiểm soát Chất lượng

Đối tác của bạn trong hành trình hoạch định chất lượng

Xác định kế hoạch kiểm soát chất lượng để kích hoạt kiểm tra chất lượng tại các hoạt động tồn kho cụ thể (nhận và kiểm tra lần cuối) hoặc hoạt động sản xuất (kiểm tra ngay trong quá trình sản xuất).

Thiết lập kiểm tra trong quá trình sản xuất, giai đoạn cuối và tiếp nhận dựa trên kế hoạch kiểm soát chất lượng. Xác định kế hoạch kiểm soát chất lượng để kích hoạt các loại hình kiểm tra này.

Quản lý và theo dõi quá trình phê duyệt phần sản xuất (PPAP). Định cấu hình kiểm soát quy trình thống kê của bạn (SPC). Đính kèm các tài liệu về chế độ thất bại và phân tích hiệu ứng (PFMEA) vào các định tuyến.

Giao diện điểm cảnh báo chất lượng Odoo

Quản lý Cảnh báo Chất lượng

Với giao diện người dùng tuyệt vời.

Bạn sẽ thích việc tổ chức cảnh báo chất lượng bằng giao diện kanban tinh gọn của Odoo. Kéo và thả các cảnh báo để báo cáo tiến độ và sử dụng các chỉ báo trực quan để tập trung vào các cảnh báo quan trọng.

Sử dụng thẻ để nhóm các cảnh báo chất lượng và tạo quy tắc để tự động hóa các cảnh báo hoặc hành động. Nhóm theo người nhận (thiết kế, nhà cung ứng, quy trình), theo người yêu cầu (khách hàng, dòng chính, dòng phụ) và nhiều hơn thế.

Tích hợp hoàn toàn

Với hoạt động sản xuất và quản lý tồn kho.

Kiểm tra và cảnh báo chất lượng được tích hợp hoàn toàn với các hoạt động sản xuất và hàng tồn kho.

Công nhân có thể kích hoạt cảnh báo chất lượng ngay từ bảng điều khiển khu vực sản xuất hoặc từ các hoạt động tồn kho.

Định tuyến sản phẩm đến khu vực chất lượng chuyên biệt để tiến hành kiểm tra nâng cao.

Bảo trì Năng suất Tổng thể

Để cải thiện chất lượng.

Phòng sản xuất có thể kích hoạt các cảnh báo về chất lượng ngay từ trang tổng quan khu vực sản xuất của mình. Ngay khi bạn cập nhật một yêu cầu, thông tin sẽ được cập nhật đúng người theo thời gian thực.

Giao tiếp tốt giúp giảm thời gian chết và tăng năng suất của từng đội.

Tích hợp hoàn toàn với các Ứng dụng Odoo khác

Sản xuất
Sản xuất

Giải pháp bảng điều khiển khu vực sản xuất toàn diện.

Mua hàng
Mua hàng

Tự động hóa hoàn tất đơn hàng để duy trì mức tồn kho chính xác.

Bảo trì
Bảo trì

Lập kế hoạch bảo trì dự phòng và hành động nhanh chóng để khắc phục vấn đề.

PLM
PLM

Quản lý thay đổi kỹ thuật và phiên bản dễ dàng.

7triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Giải phóng tiềm năng, tạo đà tăng trưởng

Truy cập ngay - Không cần thẻ