Quy trình Tuyển dụng
Thật Dễ dàng

Từ tìm kiếm ứng viên đến ký kết hợp đồng,
dễ dàng xử lý quy trình tuyển dụng.

Bắt đầu ngay - Miễn phí

Miễn phí, vĩnh viễn, không giới hạn người dùng. (Xem lý do?)

Video Odoo Tuyển dụng

Tổ chức các vị trí cần tuyển
và đơn ứng tuyển

Thiết lập bảng việc làm, xúc tiến đăng tuyển dụng và dễ dàng theo dõi các hồ sơ xin việc đã nộp. Theo dõi từng ứng viên và xây dựng một cơ sở dữ liệu kỹ năng và sơ yếu lí lịch với tài liệu được tạo chỉ mục.
Không cần thuê công ty trung gian tuyển dụng giúp bạn - xử lý nội bộ mọi công việc một cách đơn giản và chuyên nghiệp.

Giao diện backend của hồ sơ ứng viên

Theo dõi các vị trí đang tuyển

Xem kênh nào thu hút nhiều ứng viên nhất.

Một địa chỉ email mới sẽ được tự động gán cho mỗi vị trí việc làm để chuyển các đơn xin việc đến đúng chỗ.

Cho dù ứng viên liên hệ với bạn qua email hoặc sử dụng biểu mẫu trực tuyến, hãy tự động lập chỉ mục tất cả dữ liệu (sơ yếu lý lịch, thư xin việc, v.v.) và trả lời chỉ bằng một cú nhấp chuột, sử dụng mẫu có sẵn hoặc email tự soạn.

Giao diện Odoo Tuyển dụng với nguồn công việc

Tùy chỉnh quy trình tuyển dụng của bạn

Xác định rõ các giai đoạn và người phỏng vấn.

Sử dụng dạng xem kanban và tùy chỉnh các bước trong quy trình tuyển dụng của bạn: sơ tuyển, phỏng vấn lần đầu, phỏng vấn lần thứ hai, đàm phán, v.v. Có được bản thống kê chính xác về quy trình tuyển dụng của bạn.

Sử dụng các báo cáo để so sánh hiệu suất của bài đăng tuyển trên các trang tuyển dụng khác nhau và dễ dàng thay đổi chiến lược và kế hoạch tuyển dụng dựa trên kết quả đó.

Tài liệu đã tích hợp

Xác định rõ quy trình quản lý tài liệu của riêng bạn.

Tạo và đăng tải các vị trí cần tuyển.

Tiếp nhận hồ sơ xin việc đầu tiên.

Tìm tài liệu đã điền đầy đủ thông tin trong ứng dụng Tài liệu.

CV và tài liệu tuyển dụng trong Odoo Tài liệu

Tích hợp hoàn toàn với các Ứng dụng Odoo

Giới thiệu
Giới thiệu

Khuyến khích nhân viên giới thiệu ứng viên và trao thưởng cho họ.

Bán hàng
Bán hàng

Tạo các đề xuất đẹp mắt, chuyên nghiệp trong vài phút và cho phép khách hàng ký trực tuyến.

Nhân viên
Nhân viên

Giám sát danh bạ nhân viên. Giữ lại thông tin quan trọng về nhóm của bạn.

Sự kiện
Sự kiện

Tạo các trang sự kiện kiểu dáng đẹp và hấp dẫn. Bán trực tuyến và tổ chức ngay tại chỗ.

7triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Giải phóng tiềm năng, tạo đà tăng trưởng

Truy cập ngay - Không cần thẻ