Theo dõi thời gian
Dự báo năng suất

Hoàn thành công việc nhanh hơn bạn nghĩ.

Bắt đầu ngay - Miễn phí

Miễn phí, vĩnh viễn, không giới hạn người dùng. (Xem lý do?)

Ảnh chụp màn hình của ứng dụng Bảng chấm công trên máy tính bàn

Quản lý hoạt động & nguồn nhân lực

Kiểm soát các dự án và quản lý thời gian của nhân viên từ backend của Odoo.

Giao diện Odoo Bảng chấm công
Theo dõi tiến trình của đội ngũ

Nắm bắt tiến trình của đội ngũ của bạn trên từng dự án hoặc nhiệm vụ. Việc theo dõi giờ dự kiến, giờ hiệu quả và dự báo lại các nhiệm vụ chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Mang lợi nhuận cho mọi dự án

Cho bạn cái nhìn tổng quan về thời gian có thể thanh toán của bạn. Theo dõi tất cả các tài nguyên được phân bổ cho dự án của bạn và xem lợi nhuận và thua lỗ.

Xuất bảng chấm công cho khách hàng

Tự động tạo hóa đơn một lần hoặc định kỳ dựa trên chi phí và bảng chấm công.

Dự báo nhu cầu & tài nguyên

Hiệu suất dự án & amp; Lịch trống của nhân viên

Lên lịch trình cho các đội trên các dự án có cân nhắc đến ngày nghỉ của nhân viên. Lập kế hoạch trước cho các dự án sắp tới nhờ vào dự báo dựa trên các dự án so sánh và ước tính thời hạn chính xác hơn. So sánh dự báo với bảng chấm công thực tế để tăng lợi nhuận.

Giao diện gantt trên Odoo Kế hoạch với popup nhắc nhở bắt đầu chấm công

Tích hợp hoàn toàn với các Ứng dụng Odoo khác

Kế toán
Kế toán

Kết nối bảng chấm công với bảng lương để chi trả chính xác và đúng hạn.

Nhân viên
Nhân viên

Kiểm tra và quản lý chuyên cần và giờ làm việc của nhân viên.

Bán hàng
Bán hàng

Tự động tạo hóa đơn và thanh toán dựa trên thông tin trong bảng chấm công.

Dự án
Dự án

Theo dõi thời gian đã sử dụng theo dự án, khách hàng hoặc nhiệm vụ.

7triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Giải phóng tiềm năng, tạo đà tăng trưởng

Truy cập ngay - Không cần thẻ