Menu

Bạn muốn lan tỏa tầm ảnh hưởng
trong khi tận hưởng niềm vui?

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật Xây dựng hoặc Khoa học Máy tính.
Học hỏi Phát triển Tận hưởng niềm vui

AperOdoo Live

Discover and discuss the open positions from your home..

Next events

Inside Odoo

Who we are. What we do.

Read more
Odoo Official Instagram

Follow us on Instagram:
@odoo.official

Odoo Official Instagram

Join our LinkedIn page:
#Odoo

Ankita Rathod (anra)

Bạn có thắc mắc gì không?

Xin đừng ngần ngại liên hệ Ankita Rathod (anra)
chuyên viên Thu hút nhân tài của chúng tôi.

anra@odoo.com012345678