Biểu tượng của Odoo Studio

Odoo Studio

Tạo & Tùy chỉnh
Business AppsMobile AppsAdvanced ScreensReports TemplatesAutomated TasksFlawless Workflows

Thiết kế ứng dụng của bạn

Miễn phí, vĩnh viễn, không giới hạn người dùng. (Xem lý do?)

Ảnh chụp màn hình Odoo Studio

Mọi thứ bạn cần để xây dựng ứng dụng tùy chỉnh.

Bạn trở thành nhà phát triển.

Tạo ra các ứng dụng đẹp mắt

Thiết kế ứng dụng đầy đủ tính năng
trong vài phút thay vì vài tuần.

Thiết kế báo cáo tuyệt đẹp

Chỉ cần kéo và thả dữ liệuo 
với trình lập báo cáo.

Tùy chỉnh màn hình nâng cao

Đồ thị, Kanban, bảng phân tích dữ liệu
biểu đồ Gantt, ma trận, v.v...

Tự động hóa quy trình kinh doanh

Thêm logic kinh doanh vào ứng dụng của bạn, tự động hóa các tác vụ mà không cần lập trình.

Tăng năng suất

Tăng cường cho ứng dụng với một cổng email,
công cụ báo cáo, BI, quy trình công việc, v.v.

Phù hợp với di động

Các ứng dụng tự động điều chỉnh cho phù hợp với màn hình 
nhỏ hơn thông qua giao diện người dùng linh hoạt.

“ Xin chúc mừng cho sự ra mắt của công cụ thiết kế ứng dụng tuyệt vời này.
Đó là những gì chúng ta đều mong đợi. ”

Guilhem Juers, CEO SAS DSMEd

7triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Giải phóng tiềm năng, tạo đà tăng trưởng

Truy cập ngay - Không cần thẻ