Menu

Tập hợp Kiến thức,
tập thể đi lên

Thư viện cộng tác
phù hợp với nhu cầu của bạn.

Bắt đầu ngay - Miễn phí

Miễn phí, vĩnh viễn, không giới hạn người dùng. (Xem lý do?)

Bạn đã sẵn sàng? Hãy bắt đầu hợp tác với đội ngũ của bạn!

Nhấp vào bất cứ đâu và bắt đầu đóng góp cho thư viện của bạn

Trình soạn thảo văn bản mạnh mẽ

Bắt đầu nhập, sau đó sử dụng trình soạn thảo tuyệt vời của Odoo để định dạng văn bản của bạn theo bất kỳ cách nào bạn muốn.

Nhiều lối tắt

Sử dụng phím tắt để tận dụng tối đa trình soạn thảo văn bản. Nhập / và tận hưởng tất cả các tính năng mà Kiến thức và công cụ soạn thảo cung cấp.

Hợp tác với đội ngũ của bạn

Bạn có tinh thần làm việc nhóm? Hãy làm việc đồng thời trên một bài viết và cùng nhau nâng cao nền tảng kiến thức của bạn!

Truy cập kho kiến thức của bạn từ mọi ứng dụng Odoo

Tạo một khối văn bản /mẫu mà bạn có thể dễ dàng chèn một thông điệp, như điều khoản và điều kiện, hoặc mô tả trong Dự án, CRM, Bán hàng...

Tạo trang tổng quan cá nhân của bạn

Có được cái nhìn rõ ràng và tối ưu về mọi thứ quan trọng với bạn trong cùng một lúc.

Với Kiến thức, bạn có thể lọc và nhóm lại các chế độ xem trong những ứng dụng khác, sau đó nhập chúng vào trong một bài viết.

Bạn muốn chia sẻ một chế độ xem cụ thể từ bất kỳ ứng dụng nào với đội ngũ của mình?
--> Hãy nhập chế độ này trong một bài viết được chia sẻ và tada!

Thêm thuộc tính vào bài viết Kiến thức của bạn

Trong Odoo Kiến thức, hãy thêm mọi thuộc tính bạn cần vào bài viết của mình.

Sau đó, dễ dàng điều hướng qua mọi thứ, tập hợp hoặc lọc nhiệm vụ của bạn và tận dụng tối đa ứng dụng ưu việt của chúng tôi.

7triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Giải phóng tiềm năng, tạo đà tăng trưởng

Truy cập ngay - Không cần thẻ