Menu

Gói Success của Odoo

Tỷ lệ triển khai thành công: 98%, so với 65% nếu không có gói success (tự triển khai).

Khởi động

Cơ bản

Tiêu chuẩn

Tùy chỉnh

Chuyên nghiệp

Nên dùng cho: Ứng dụng Đơn giản
1-5 người dùng
Ứng dụng Đơn giản
Ứng dụng Nâng cao ,
Nhập Dữ liệu
Ứng dụng Nâng cao ,
Nhập Dữ liệu,
Tùy chỉnh
Ứng dụng Nâng cao ,
Nhập Dữ liệu,
Tùy chỉnh
Chuyên viên tư vấn
khách hàng
4 giờ 25 giờ 50 giờ 100 giờ 200 giờ
Quản lý Dự án
Hỗ trợ qua Email + Điện thoại
Đào tạo & Huấn luyện
Cấu hình
Data Import Assistance
Tư vấn Tại chỗ *
Tùy chỉnh Ứng dụng **
Tùy chỉnh (biểu mẫu, báo cáo, quy trình làm việc)
Phát triển
Vấn đề Hiệu suất
Khách hàng Cũ US$ 458,82 US$ 2.400,00 US$ 4.200,00 US$ 7.500,00 US$ 15.000,00
Khách hàng mới (15% chiết khấu) *** US$ 390,00 US$ 2.040,00 US$ 3.570,00 US$ 6.375,00 US$ 12.750,00

* Đã tính phí thời gian đi lại; Chi phí đi lại được tính riêng.

** Những khoản phí bổ sung hàng tháng áp dụng cho việc duy trì các phân hệ/dòng mã bổ sung.

*** Nhận 15% chiết khấu tự động áp dụng cho khách hàng mới, chỉ cho gói đầu tiên của họ.

Bạn có câu hỏi nào không?

Nếu câu trả lời cho câu hỏi của bạn không có trên trang này, vui lòng liên hệ với chuyên viên quản lý tài khoản của Odoo.

Gói Success bao gồm gói dịch vụ cao cấp với một chuyên viên tư vấn. Trong giai đoạn triển khai, một chuyên viên quản lý dự án của Odoo sẽ được chỉ định để phân tích các yêu cầu của bạn và cấu hình Ứng dụng Odoo theo nhu cầu của bạn. Chuyên viên tư vấn cũng sẽ tập huấn cho bạn cách sử dụng Ứng dụng Odoo, hướng dẫn bạn cách sử dụng các chức năng và tính năng của Odoo để phát triển doanh nghiệp của mình. Chuyên viên này cũng sẽ tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn nếu bạn đã đăng ký dịch vụ 'ứng dụng Tùy chỉnh' cho các ứng dụng đó. Dựa trên các ứng dụng và số lượng ứng dụng tùy chỉnh bạn đã chọn trên trang giá cả, một gói Success sẽ được chọn trước và phù hợp nhất với số giờ thông thường cần thiết để bắt đầu sử dụng Odoo một cách thành công. Các chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giúp bạn bắt đầu với Odoo trong thời gian đó.

Trước khi triển khai, chuyên gia tư vấn của Odoo sẽ phân tích cách thức hoạt động của doanh nghiệp và đề xuất cách sử dụng Odoo tốt nhất. Chúng tôi sẽ xử lý tất cả các cấu hình và hướng dẫn bạn cách sử dụng Odoo. Dịch vụ này được tổ chức thông qua các cuộc gặp đã hẹn trước (qua điện thoại hoặc online), khi đó chuyên gia tư vấn của Odoo sẽ tiến hành phân tích sâu hơn về nhu cầu của bạn để xem xét những gì có thể được cải thiện phù hợp với khả năng về tính năng hiện có của các Ứng dụng Odoo chính thức. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tài liệu đào tạo để bạn luôn biết cách sử dụng phiên bản mới nhất của các Ứng dụng Odoo.

Đối với những nhu cầu mang tính nâng cao hơn, chẳng hạn như việc phát triển phần mềm tùy chỉnh, bạn có thể làm việc với Odoo hoặc đối tác chính thức của Odoo. Các đối tác chính thức của chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý dự án, phát triển Odoo, đào tạo và cài đặt tại chỗ cùng với những dịch vụ tích hợp. Các bản phát triển được Odoo thực hiện được tính phí theo mỗi ngày tư vấn. Đối tác thường tính phí dịch vụ theo mỗi ngày tư vấn hoặc bản phát triển.

Chúng tôi có sẵn một đội ngũ chuyên gia về hiệu suất liên quan đến các vấn đề khả năng mở rộng thông qua các gói success. Các vấn đề về hiệu suất không được xử lý qua kênh hỗ trợ miễn phí vì chúng thường không liên quan đến mã tiêu chuẩn của Odoo. Các nguyên nhân thường gặp nhất bao gồm: cơ sở dữ liệu không được tinh chỉnh theo cách sử dụng cụ thể tắc nghẽn hiệu suất trong các phân hệ tùy chỉnh hoặc triển khai dưới mức tối ưu.

Việc phân tích, giám sát và giải quyết các vấn đề về hiệu suất cần có thời gian, vì vậy chúng tôi yêu cầu thời gian tối thiểu cho mỗi gói success là 50 giờ. Đội ngũ của chúng tôi thực hiện kiểm nghiệm và giám sát hiệu suất, triển khai các phương pháp tốt nhất, theo dõi các tác động, tái cấu trúc mã...